Giới thiệu về Logo

Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong Úc 2022

Các Doanh nhân Tiên phong là những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, những người sẽ thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư cho các cộng đồng doanh nghiệp ở Úc và Việt Nam, cải tiến vai trò lãnh đạo song phương và hỗ trợ Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia (EEES).

AVPI-Giới thiệu

Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia

Việt Nam và Australia có chung tham vọng thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững của cả nước. Chiến lược và Kế hoạch thực hiện hướng đến sự hợp tác song phương với mục đích tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều.

Các Doanh nhân Tiên phong là một phần không thể thiếu của chiến lược; xây dựng những cuộc thảo luận về các lĩnh vực chủ đạo, tạo nên mối liên kết giữa con người với con người và khuyến khích các ngành công nghiệp khác nhau cùng làm việc để hướng tới mục tiêu chung là tăng cường các cơ hội ở Việt Nam.

Doanh nhân Tiên phong Australia 2022

Giám đốc điều hành,
Lĩnh vực kinh doanh
Dịch vụ tư vấn
Tổng Giám đốc,
Lĩnh vực kinh doanh
Kinh tế số
Tổng Giám đốc Tập đoàn,
Lĩnh vực kinh doanh
Nông nghiệp

Các sự kiện Doanh nhân Tiên phong

Ấn phẩm & Tin tức về Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong