Sự Kiện

AVPI cung cấp một nền tảng cho sự hợp tác và suy nghĩ xung quanh mối quan hệ chiến lược và kinh tế Australia-Việt Nam. Tham gia một loạt các sự kiện của AVPI và đối tác để tìm hiểu thêm về cơ hội song phương đang phát triển.
Mũi tên xuống
Lọc
Tìm kiếm Đóng