Tương lai của Ed-Tech tại Việt Nam

Đối tác kiến ​​thức AVPI, Đầu tư NSW và Đối tác sáng lập, Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam (AVLD) mời bạn tham gia Diễn đàn Công nghiệp NSW-Việt Nam sắp tới, khám phá bối cảnh Ed-Tech thú vị của Việt Nam và cơ hội cho các doanh nghiệp NSW.

Các phiên thảo luận này được thiết kế cho các nhà xuất khẩu NSW hiện tại và có tham vọng muốn tìm hiểu các cơ hội, thách thức và chiến lược tiếp cận thị trường thành công cho lĩnh vực Ed-Tech của Việt Nam. Khán giả sẽ được nghe chia sẻ từ các chuyên gia trong nước cũng như các công ty NSW đã xuất khẩu thành công sang Việt Nam.
Sự kiện sẽ bắt đầu với những nhận xét chào mừng, sau đó là một cuộc thảo luận của ban hội thảo và kết thúc bằng một số thời gian Hỏi và Đáp từ khán giả.

 

Ngày giờ
Thứ Ba ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX
10 giờ sáng - 12 giờ trưa (Việt Nam) // 2 giờ chiều - 4 giờ chiều AEDT
Địa Chỉ
Trực tuyến (qua Zoom)
Tổ chức bởi
Màu logo Investment NSW