Hội nghị bàn tròn đầu tiên tại Hà Nội đã chính thức ra mắt Sáng kiến ​​Doanh nhân hàng đầu Việt Nam, cung cấp một nền tảng chia sẻ kiến ​​thức và cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp.

THÔNG TIN TOÀN ĐÀM  

SÁNG KIẾN DOANH NHÂN TIÊN PHONG VIỆT NAM-ÚC - CHIA SẺ & KẾT NỐI 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022 

THƯ TỔNG QUAN 

Chiến lược Tăng cường hợp tác Kinh tế giữa Australia và Việt Nam [EEES] đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia phát triển và công bố rộng rãi vào năm 2021 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vững chắc và bao trùm của cả hai hải quốc gia. EEES chiến lược set target Australia và Việt Nam trở thành một trong những công ty thương mại hàng đầu của nhau, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, đồng thời giúp tận dụng những khả năng lớn giữa hai quốc gia. 

 Nhận thức rằng doanh nghiệp và các công ty sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Australia lên một tầm cao mới, một trong những kiến ​​trúc của chiến lược EEES là công việc chính phủ hai nước bổ sung các Doanh nhân tiên phong. Là doanh nghiệp đi đầu trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, và là đơn vị tiên phong khai phá để mở rộng quy mô và phát triển tại thị trường Australia, Doanh nhân Tiên phong Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong Việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các công ty thương mại và tư vấn đầu tư tại Australia, cũng như thúc đẩy các mục tiêu hợp tác kinh tế do Chính phủ hai nước đề ra. 

 Toạ đàm sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Australia học hỏi kinh nghiệm thương mại và đầu tư với Australia từ Doanh nhân Tiên phong Việt Nam, cập nhật thông tin từ các chuyên gia hàng đầu về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Australia là thành viên, cũng như trao đổi với đại diện Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam về các đầu tư chính sách và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Australia .  

MƯU TIÊU TOẠ ĐÀM 

 • Active string start in the morning architecture Doanh nhân Tiền phong Việt Nam-Australia nhiệm kỳ 2022. 
 • Chia sẻ kinh nghiệm, cơ chế và công thức trong thương mại và tư vấn tại thị trường Australia. 
 • Cập nhật thông tin và tác động của các hiệp định thương mại tự do và các tư vấn chính của nước ngoài của Việt Nam tới các hoạt động thương mại, đầu tư với Australia. 

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 • Chính phủ: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Lãnh đạo Đại sứ Quán Australia tại Việt Nam 
 • Doanh nhân Tiền phong Việt Nam:  
  • Hoàng Công Trang, Tổng giám đốc, Tập đoàn TH. 
  • Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT Vietcombank. 
  • Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Hòa Phát. 
 • Chuyên gia: Các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại và tư vấn Việt Nam - Úc 
 • Lời mời: 50 - 70 doanh nghiệp và các hiệp hội liên quan.

 


 

LƯU Ý KHÁI NIỆM VỀ VÒNG TRÒN 

SÁNG KIẾN VÔ ĐỊCH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM-ÚC - CHIA SẺ & KẾT NỐI 

Hà Nội, ngày 23 tháng 2022 năm XNUMX 

BỐI CẢNH 

Chiến lược Tương tác Kinh tế Nâng cao giữa Úc và Việt Nam [EEES] đã được Chính phủ Việt Nam và Úc cùng xây dựng và công bố vào năm 2021 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm của cả hai nước. Chiến lược đặt mục tiêu đưa Australia và Việt Nam trở thành mười đối tác thương mại hàng đầu, tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và sẽ giúp tận dụng tiềm năng to lớn đang tồn tại giữa hai nước.  

Nhận thức rằng doanh nghiệp và ngành công nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa mối quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, một trong những sáng kiến ​​của Chiến lược là Australia và Việt Nam đều đã bổ nhiệm các Nhà vô địch Kinh doanh. Là đơn vị đi đầu trong các lĩnh vực then chốt, Vietnam Business Champions đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các cơ hội thương mại và đầu tư tại Australia, cũng như thúc đẩy các mục tiêu hợp tác kinh tế mà Chính phủ hai nước đã đề ra.  

Hội nghị bàn tròn là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Úc có được những hiểu biết và kinh nghiệm từ Vietnam Business Champions, được cập nhật kiến ​​thức từ các chuyên gia hàng đầu về các hiệp định thương mại tự do và tham gia thảo luận với Chính phủ Úc và Việt Nam về chính sách thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Australia. 

 MỤC TIÊU CỦA TỌA ĐÀM

 • Chính thức khởi động Sáng kiến ​​các Nhà vô địch Doanh nghiệp Việt Nam-Australia năm 2022. 
 • Chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội và thách thức của các Nhà vô địch Doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại và đầu tư với Australia  
 • Cập nhật kiến ​​thức và tác động của các hiệp định thương mại tự do và chính sách đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đối với hoạt động thương mại và đầu tư với Australia. 

 THAM GIA 

 • Chính quyền: Lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Lãnh đạo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam 
 • Nhà vô địch Doanh nghiệp Việt Nam: 
  • Hoàng Công Tráng, Giám đốc điều hành, Tập đoàn TH.
  • Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT, Vietcombank
  • Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Hòa Phát.
 • Các chuyên gia: Các chuyên gia về thương mại và đầu tư tại Việt Nam và Australia.
 • Khách: 50-70 công ty và các hiệp hội liên quan. 
Ngày giờ
Thứ Ba ngày 23 tháng 2022 năm XNUMX
Địa Chỉ
Trên mạng