Góp phần vào một tương lai tươi sáng hơn

Asia Society Australia là tổ chức tư vấn toàn cầu hàng đầu của Australia và là tổ chức thành viên dành riêng cho châu Á, tập trung vào tác động qua lại giữa kinh doanh và chính sách.

Chúng tôi là một tổ chức quốc gia, độc lập, không đảng phái và phi chính trị với trung tâm quốc gia ở Melbourne, văn phòng ở Sydney và các chương trình có thể truy cập ở Úc và toàn cầu thông qua các nền tảng kỹ thuật số và trực tiếp.

Để biết thêm thông tin về ASA và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

asiasociety.org/australia

Australia và Việt Nam chính thức nâng tầm quan hệ bằng việc ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam tại Canberra
Australia và Việt Nam nhất trí rằng Kế hoạch Hành động cho Quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: tăng cường cam kết kinh tế