Asialink là trung tâm hàng đầu của Úc về cam kết sáng tạo với Châu Á.

Chúng tôi phát triển những hiểu biết sâu sắc, khả năng và kết nối thông qua các chương trình của chúng tôi về Nghệ thuật, Kinh doanh, Ngoại giao và Giáo dục. Độc đáo của Úc, Asialink làm việc với các cộng đồng đa dạng ở Úc và Châu Á để xây dựng một tương lai mạnh mẽ, chia sẻ cho tất cả mọi người. Được thành lập vào năm 1990 như một sáng kiến ​​chung của Ủy ban Tương lai của Chính phủ Úc và Quỹ Myer, Asialink được tổ chức bởi Đại học Melbourne.

Để biết thêm thông tin về Asialink và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

asialink.unimelb.edu.au/