Trung tâm chuyên nghiệp kết nối các cơ hội giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Úc đang phát triển mạnh mẽ

Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham Việt Nam) là trung tâm chuyên nghiệp kết nối các cơ hội giữa cộng đồng doanh nghiệp Australia và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. AusCham là một tổ chức phi chính phủ độc lập, phi lợi nhuận, dựa trên thành viên được tài trợ bởi tư cách thành viên, tài trợ, sự kiện và quảng cáo. AusCham cung cấp cho các thành viên bày tỏ quan điểm về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam thông qua VBF (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam). AusCham điều phối một chương trình thường xuyên gồm các hội thảo kinh doanh nổi tiếng, các chức năng mạng và xã hội. Thông qua vận động, giáo dục, sự kiện và kết nối, Auscham Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu của các thành viên, các bên liên quan và các thành viên tiềm năng nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về AusCham VN và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

auschamvn.org/