Mạng lưới các trường đại học công nghệ Úc (ATN) tập hợp sáu trường đại học trong thế giới thực của Úc tập trung vào doanh nghiệp, tác động và tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà nền kinh tế và xã hội của chúng ta đang đối mặt.

Các trường đại học của chúng tôi là Đại học Curtin, Đại học Deakin, Đại học RMIT, Đại học Newcastle, Đại học Nam Úc và Đại học Công nghệ Sydney. Các trường đại học của chúng tôi đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng việc làm nhất của Úc và thực hiện các nghiên cứu tầm cỡ thế giới với tác động thực tế, nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề tồi tệ nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1999, ATN là một trong những cơ quan đại học hàng đầu của Úc với thành tích ủng hộ và định hình các kết quả chính sách tích cực với tất cả các cấp chính quyền.

Để biết thêm thông tin về Mạng lưới các trường đại học Công nghệ Úc và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

atn.edu.au/