Đối thoại Lãnh đạo Australia Việt Nam

Đối thoại Lãnh đạo Australia Việt Nam (AVLD) là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận độc lập được thành lập nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ, thúc đẩy sự gắn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà lãnh đạo Australia và Việt Nam trên phạm vi xã hội. Thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ song phương giữa Australia và Việt Nam có thể được tăng cường để đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Để biết thêm thông tin về AVLD và chúng tôi là ai, hãy truy cập trang web của họ.

australiavietnam.org/