Beanstalk là một cơ quan đổi mới nhằm giải phóng tiềm năng để nông nghiệp trở thành đầu tàu hướng tới mục tiêu tốt đẹp.

Beanstalk tồn tại để hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà đổi mới khởi nghiệp, các nhà đầu tư và các cơ quan chính phủ trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương để thúc đẩy hệ thống thực phẩm bền vững, có đạo đức và có trách nhiệm. Năng lực cốt lõi của chúng tôi là giúp khách hàng của chúng tôi điều hướng và áp dụng các phương pháp và công nghệ hàng đầu, với mục đích và sự rõ ràng. Lợi thế của chúng tôi nằm ở sự giao thoa giữa kiến ​​thức chuyên môn sâu về lĩnh vực, tư duy đổi mới cởi mở và mạng lưới khu vực của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia nông nghiệp, đổi mới, chiến lược và vận hành đến từ Melbourne, Sydney, Perth và Singapore.

Tìm hiểu thêm tại beantalkagtech.com

 

 

Phỏng vấn tiêu điểm với William Taing - Giám đốc, Beanstalk, Đối tác kiến ​​thức AVPI

Động lực nào khiến bạn tham gia AVPI?

Chúng tôi tin rằng AVPI là một nền tảng cơ bản nâng cao nhu cầu đưa mọi người từ các lĩnh vực, lĩnh vực và chính sách quan tâm đến với nhau để tương tác về những nỗ lực có ý nghĩa trong mối quan hệ Úc-Việt có tiềm năng hình thành mối quan hệ giữa người dân ở cả hai quốc gia và vùng đất.

Tầm nhìn của Beanstalk là mở ra tiềm năng để nông nghiệp trở thành động lực hàng đầu cho những điều tốt đẹp. Chúng tôi thiết kế và triển khai các mối quan hệ đối tác nhiều bên liên quan để thúc đẩy văn hóa đổi mới và động lực trong nông nghiệp, giúp thúc đẩy tác động lâu dài cho các nhà sản xuất và chuỗi giá trị nông nghiệp.

Một trong những lĩnh vực mà Beanstalk đam mê và suy nghĩ hàng ngày là tiềm năng đổi mới AgriTech và nông nghiệp kỹ thuật số để định hình hệ thống thực phẩm của chúng tôi theo hướng toàn diện, bền vững, đạo đức và có trách nhiệm hơn.

Mối liên hệ của bạn với Việt Nam là gì?

Beanstalk đã hỗ trợ và giúp nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo AgriTech kể từ năm 2018 khi chương trình đầu tiên ra mắt, Mekong AgriTech Challenge (MATCH). Kể từ đó, Beanstalk đã hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp địa phương để thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp trong khu vực để cùng nhau giải quyết những thách thức chung trong các lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, đồng thời thu hút các doanh nhân AgriTech toàn cầu đến Việt Nam để hợp tác giải quyết. Chúng tôi đang trong quá trình nhúng thành công Thử thách GRAFT Việt Nam như một bộ phận liên tục của hệ sinh thái đổi mới nông nghiệp Việt Nam.

Điều gì khiến bạn phấn khích về mối quan hệ AU-VN đang ngày càng phát triển?

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang phát triển trong những bước tiến - điều này đang diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những áp lực từ năng suất thấp, thực hành nông nghiệp kém, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, thiếu khả năng tiếp cận với các dịch vụ quan trọng và suy thoái đất đai. Điều này có những tác động bất lợi và ngoài ý muốn trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, và đặc biệt là ở phân khúc nông dân sản xuất nhỏ.

Các doanh nghiệp nông nghiệp tiên tiến và hàng đầu của Việt Nam đang ngày càng đưa ra các kế hoạch và chiến lược để giải quyết những thách thức này và các tổ chức này có thể đạt được lợi ích từ việc áp dụng các hình thức đổi mới mở của doanh nghiệp để tận dụng các giải pháp công nghệ toàn cầu từ Úc và hơn thế nữa.

Bạn hy vọng sẽ khám phá những cơ hội và sự hợp tác nào trong mối quan hệ AUS-VN?

Beanstalk đang tìm cách mở rộng công việc hiện tại của mình với Bộ Nông nghiệp Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp tục cuộc thi GRAFT Challenge Việt Nam trong khu vực nhằm tăng tốc độ và nâng tầm sự tham gia và thâm nhập của AgriTech toàn cầu vào nông nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành kinh doanh nông nghiệp để xây dựng chiến lược và phương pháp tiếp cận nhằm giải quyết những thách thức cấp bách nhất của họ trong nông nghiệp và xây dựng năng lực của ngành công nghiệp địa phương để đưa ra các giải pháp đổi mới cho những thách thức cấp bách đang phải đối mặt hiện nay và trong tương lai.