Nhân viên Đại sứ quán giải quyết một loạt các vấn đề, bao gồm quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư hai chiều, giáo dục, hợp tác an ninh, trị an, nhập cư và hợp tác phát triển.

Đại sứ quán là nơi tiếp đón một số cơ quan của Chính phủ Australia, bao gồm các Bộ Ngoại giao và Thương mại, Quốc phòng, Nội vụ, Giáo dục và Nông nghiệp; Ủy ban Thương mại Úc (Austrade); Cảnh sát Liên bang Úc; và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc. Tất cả cùng hợp tác để thúc đẩy lợi ích của Australia tại Việt Nam.

Mục tiêu của Đại sứ quán là củng cố vị thế của Australia với tư cách là đối tác và người bạn lâu dài của Việt Nam. Nó tìm cách nâng cao danh tiếng của Úc như một quốc gia cởi mở và hòa nhập với kiến ​​thức và chuyên môn để chia sẻ, và là một nơi hấp dẫn để học tập, sinh sống, tham quan và đầu tư.

Đại sứ quán cũng cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho người Úc sinh sống và du lịch qua Việt Nam, và chịu trách nhiệm về hộ chiếu Úc, giấy thông hành nhập cảnh và thị thực nhập cảnh vào Úc.

Đại diện Chính phủ Australia cũng có Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin về Đại sứ quán, hãy đến vietnam.embassy.gov.au/