Tiếng nói thông tin dẫn dắt sự tham gia chiến lược của Úc ở Châu Á Thái Bình Dương

Viện Griffith Châu Á (GAI) là một trung tâm nghiên cứu được quốc tế công nhận trong Trường Kinh doanh Griffith. Chúng tôi phản ánh cam kết lâu dài và nguyện vọng trong tương lai của Đại học Griffith trong việc nghiên cứu và gắn kết với các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương. Tại GAI, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành tiếng nói sáng suốt dẫn dắt sự tham gia chiến lược của Úc ở Châu Á Thái Bình Dương — trau dồi kiến ​​thức, năng lực và kết nối sẽ cung cấp thông tin và làm phong phú thêm tương lai Châu Á - Thái Bình Dương của Úc. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách: i) tiến hành và hỗ trợ các nghiên cứu xuất sắc và phù hợp về chính trị, an ninh, kinh tế và sự phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; ii) tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại và quan hệ đối tác cấp cao để tác động chính sách trong khu vực; iii) dẫn dắt và cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận công khai về vị trí của Australia ở Châu Á Thái Bình Dương; và iv) định hình thế hệ lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương tiếp theo thông qua kinh nghiệm học tập tích cực trong khu vực. 

Để biết thêm thông tin về Viện Griffith Châu Á và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

Griffith.edu.au/asia-insrupt