Cùng nhau phát triển.

Đầu tư NSW là một cơ quan trung ương sẽ làm cho cuộc sống của khu vực tư nhân trở nên dễ dàng hơn bằng cách hợp nhất các hoạt động thu hút đầu tư và thương mại của Chính phủ NSW vào một nơi.

 Chúng tôi muốn tiếp thị Sydney và NSW trên trường thế giới - biến nó thành một nơi để du lịch, sự kiện, đầu tư kinh doanh, nghiên cứu quốc tế và tài năng toàn cầu xác định vị trí và mở rộng.

 Cuối năm ngoái, chúng tôi đã bổ nhiệm Giám đốc Thương mại & Đầu tư NSW đến Thành phố Hồ Chí Minh, Kien Van Nguyen để mở rộng sự tham gia của NSW tại Việt Nam và thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ thương mại, đầu tư và văn hóa.

Để liên hệ với NSW Investment, vui lòng truy cập: https://www.investment.nsw.gov.au/