Hỗ trợ Hệ thống Y tế Việt Nam

Ngay trước khi ông qua đời vào năm 1992, Giáo sư Fred Hollows, bác sĩ nhãn khoa người Úc đã đưa một nhóm đến Việt Nam để đào tạo 300 bác sĩ phẫu thuật, được hỗ trợ bởi chương trình Viện trợ của Úc.

Vào thời điểm đó, 50 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện đại đã được thực hiện mỗi năm bởi chỉ hai bác sĩ phẫu thuật mắt Việt Nam. Hiện nay, tại Việt Nam có 250,000 ca phẫu thuật được thực hiện hàng năm bởi 1,000 bác sĩ.

Vì hệ thống y tế Việt Nam đã phát triển hơn 30 năm, nên sự hỗ trợ của chúng tôi cũng vậy. Quỹ tiếp tục hỗ trợ các hệ thống địa phương và có mối quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và các tổ chức quốc tế.

Cũng như đục thủy tinh thể, trọng tâm của chúng tôi đã phát triển để bao gồm các nguyên nhân khác gây suy giảm thị lực có thể tránh được như bệnh tiểu đường và tăng cường hệ thống sức khỏe. Chúng tôi ủng hộ việc thay đổi chính sách và quy định, làm việc với các đối tác về chất lượng và dữ liệu phẫu thuật và dịch vụ, tài chính y tế và tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc, đặc biệt là đối với phụ nữ, người cao tuổi và cộng đồng khu vực và mở rộng các chương trình sức khỏe mắt học đường.

Năm 2017, chúng tôi đồng sáng lập Alina Vision, một doanh nghiệp xã hội cung cấp các dịch vụ chất lượng cao sử dụng Mô hình Chăm sóc Mắt Giá cả phải chăng. Phí do bệnh nhân có thu nhập trung bình và trên chi trả trợ cấp chi phí điều trị cho bệnh nhân có thu nhập thấp.

Để biết thêm thông tin về The Foundation, hãy truy cập trang web của họ. 

www.hollows.org