Đại học Nam Úc là một trường đại học liên kết và gắn bó toàn cầu với việc giảng dạy và nghiên cứu được thông tin trong ngành, mang tính sáng tạo và mạo hiểm.

Được xếp hạng trong top 50 dưới 50 tuổi hàng đầu thế giới và với 100% nghiên cứu được đánh giá được đánh giá ở mức hoặc trên tầm cỡ thế giới *, trường Đại học trẻ trung, đổi mới và mang đến cho sinh viên cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Tập trung vào cuộc sống bên ngoài lớp học, Đại học Nam Úc cung cấp một phương pháp giảng dạy và học tập thực tế. Bằng cấp được thiết kế với sự chú trọng mạnh mẽ về chuyên môn và hợp tác với ngành công nghiệp, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng cho sự nghiệp.

Nghiên cứu tại Đại học là sáng tạo, lấy cảm hứng từ những thách thức và kết nối với cả nhu cầu của ngành và cộng đồng. Trong một môi trường sôi động và mạo hiểm, các nhà nghiên cứu của chúng tôi làm việc với các đối tác trên khắp thế giới để tạo ra sự khác biệt.

 Trường có lịch sử giảng dạy xuyên quốc gia mạnh mẽ trong khu vực và hiện đang tìm cách mở rộng sang Việt Nam cho sự tham gia xuyên quốc gia của chúng tôi.

^ Được xếp hạng trong Top 50 trường đại học dưới 50 tuổi hàng đầu thế giới - Xếp hạng # 29, 2021 QS Top 50 trường đại học có độ tuổi dưới 50 và xếp hạng # 46, 2022 THE Young University Rankings  

* 2018 Xuất sắc trong Nghiên cứu cho Úc (ERA), Các lĩnh vực nghiên cứu 4 chữ số 

website: https://www.unisa.edu.au/