TIQ giúp kết nối các nhà đầu tư, nhà xuất khẩu và người mua.

Thương mại và Đầu tư Queensland (TIQ) là cơ quan kinh doanh toàn cầu chuyên dụng của Chính phủ Queensland. Thông qua 16 văn phòng ở nước ngoài và 9 văn phòng ở Queensland, TIQ làm việc để mang lại cơ hội kinh doanh quốc tế cho các ngành công nghiệp của Queensland và quảng bá Queensland như một nhà cung cấp quốc tế được lựa chọn và là điểm đến đầu tư ưa thích.

Để biết thêm thông tin về TIQ và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

tiq.qld.gov.au/