Bản tóm tắt chính sách AVPI này là của Tọa đàm Doanh nhân Tiên phong Australia Úc đầu tiên tại Melbourne, do Đại học RMIT tổ chức vào ngày 26 tháng Năm, năm 2022.

Thật tuyệt vời khi cuộc thảo luận về các cơ hội đầu tư và thương mại song phương giữa Úc và Việt Nam có sự tham gia của nhóm các chuyên gia đa dạng từ Victoria.

Được dẫn dắt bởi các Doanh nhân Tiên phong Louise Adams, Martin Bean và Rob Gordon, báo cáo này đánh dấu lần đầu tiên trong một loạt các Cuộc họp tóm tắt về chính sách AVPI sẽ báo cáo về các Tọa đàm các Doanh nhân Tiên phong diễn ra trên khắp Australia.

Tọa đàm đã tôn vinh mối quan hệ đối tác mạnh mẽ qua lại giữa Australia và Việt Nam, không chỉ hướng tới quan hệ đối tác kinh tế chung mà còn là mối quan hệ củng cố thịnh vượng và hòa bình trong khu vực. Nâng cao kỹ năng của tài năng địa phương và phát triển sự hiểu biết hiện tại về Việt Nam được nhóm coi là ưu tiên hàng đầu, phản ánh mong muốn của nhóm vượt ra ngoài các mối quan hệ giao dịch, tập trung vào kinh tế sang việc ra quyết định lấy con người làm trung tâm.

Phiên thảo luận của các doanh nghiệp đã đi tới một kết luận: Đã đến lúc đẩy mạnh sự hợp tác hơn nữa, Australia sẽ được hưởng lợi từ một mặt trận thống nhất, tạo cơ hội chia sẻ kiến ​​thức và các bên cùng có lợi.

 

 

ngày xuất bản
Thứ Ba ngày 26 tháng Năm, năm 2022
Tác giả
Giáo sư Mathews Nkhoma
Phó Phó Hiệu trưởng Chiến lược
Quốc tế & Tương tác
Cao đẳng Kinh doanh và Luật
Đại học RMIT
Nicola Gibbs
Giám đốc, Tập đoàn Pluri
Đối tác