Giới thiệu về Logo

Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong Việt Nam 2022

Các Doanh nhân Tiên phong Việt Nam sẽ quảng bá các thị trường tiềm năng và cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến Australia. Họ sẽ chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm về thương mại và đầu tư giữa hai nước, đồng thời tăng cường gắn kết giữa các bên liên quan, nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế song phương.  

Các Doanh nhân Tiên phong sẽ truyền cảm hứng và dẫn dắt mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến thị trường hai nước, thông qua các hoạt động có tầm ảnh hưởng để mang lại lợi ích cho các thành viên. Các lợi ích dành cho thành viên của Mạng lưới Doanh nhân Tiên phong Việt Nam - Australia bao gồm:

  • Nhận được thông tin và sự hỗ trợ từ XNUMX Doanh nhân Tiên phong cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và thương mại
  • Có hội được hợp tác với các doanh nghiệp liên quan tại Việt Nam và Australia
  • Đóng góp ý kiến cho báo cáo chính sách tới chính phủ hai nước
  • Tham gia các hoạt động trong tương lai của Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong

Hãy đăng ký để trở thành thành viên của mạng lưới Doanh nhân Tiên phong Việt Nam-Australia

Doanh nhân Tiên phong Việt Nam 2022

Hoang Cong Trang

CEO,
LĨNH VỰC
Nông nghiệp

Nguyen Manh Hung

Thành viên Hội đồng quản trị,
LĨNH VỰC
Tài chính & Ngân hàng

Nguyen Thi Thao Nguyen

Phó Tổng giám đốc,
LĨNH VỰC
Sản xuất công nghiệp

Ấn phẩm & Tin tức về Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong

Các Doanh nhân Tiên phong Việt Nam sẽ tham gia vào một chuỗi hoạt động trong năm 2022 nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và Australia.

Xây dựng Mạng lưới các Doanh nhân Tiên phong bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Australia, bao gồm cả những doanh nghiệp có hoạt động hiện tại hoặc tiềm năng với Australia.

Chủ trì các tọa đàm về các Doanh nhân Tiên phong, bao gồm sự kiện Khởi động (23 tháng 2022 năm XNUMX), để chia sẻ kinh nghiệm thương mại và đầu tư, cập nhật kiến ​​thức và kết nối các doanh nghiệp tiềm năng với các cơ hội thương mại và đầu tư song phương.

Soạn thảo báo cáo chính sách, bao gồm các phát hiện và khuyến nghị chính về thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và Australia, báo cáo các Bộ trưởng Thương mại tại Hội nghị Đối tác Kinh tế hàng năm (EPM).

Tham dự các cuộc họp cấp cao với Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và các bên liên quan khác, bao gồm hỗ trợ phái đoàn kinh doanh / thương mại và các sự kiện khác.

Thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương Australia - Việt Nam thông qua các hoạt động và mạng lưới truyền thông của riêng họ khi thích hợp.

Sáng kiến Doanh nhân Tiên phong Việt Nam được hỗ trợ bởi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc