Allens là công ty luật quốc tế hàng đầu với bề dày lịch sử và đáng tự hào trong việc định hình tương lai cho khách hàng, người dân và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.

Tại Việt Nam, Allens là một trong những công ty luật nước ngoài đầu tiên được cấp phép sau khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa ra thế giới vào năm 1993. Kể từ đó, chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án và giao dịch thương mại quy mô lớn quan trọng nhất của Việt Nam.

Chúng tôi tư vấn cho nhiều tập đoàn quốc tế về các hoạt động đầu tư và kinh doanh của họ tại Việt Nam và luôn sát cánh bên họ khi họ điều hướng thế giới doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ của đất nước. Đội ngũ của chúng tôi là một trong những đội ngũ pháp lý mạnh nhất tại Việt Nam. Chúng tôi thường tư vấn với tư cách là cố vấn quốc tế chính về nhiều giao dịch M&A xuyên biên giới phức tạp nhất.

Để biết thêm thông tin về RMIT và họ là ai, hãy truy cập trang web của họ.

allens.com.au