Trung tâm Perth USAsia là một tổ chức tư vấn độc lập kết nối Úc với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thúc đẩy lợi ích của công chúng.

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn và đào tạo thông qua nghiên cứu, mạng lưới, tương tác và phân tích. Tọa lạc tại Đại học Tây Úc, Trung tâm mang tính hợp tác, hướng tới tương lai và bền vững. Chúng tôi sẽ xây dựng cộng đồng đa dạng của mình bằng cách thúc đẩy chia sẻ kiến ​​thức, tương tác hiệu quả và lập trình sáng tạo giữa Úc, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. Trung tâm hợp tác, hướng tới tương lai và bền vững. Chúng tôi sẽ xây dựng cộng đồng đa dạng của mình bằng cách thúc đẩy chia sẻ kiến ​​thức, tương tác hiệu quả và lập trình sáng tạo giữa Úc, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Hoa Kỳ.

 

PerthUSAsia - https://perthusasia.edu.au/